Obsah

Obec pomáhá

Obec Pila krom toho, že pravidelně podporuje materiálně, finančně a organizačně místní kulturní, společenské a sportovní dění, spravuje systém finančního zvýhodnění odpadových služeb pro samostatně žijící seniory a myslí na jejich životní jubilea, ve svém rozpočtu též vyčleňuje prostředky na sociální a humanitární pomoc a na podporu zájmové, sportovní a vědecké činnosti především dětí a mládeže, též místních zájmových sdružení.

2019

 1. Na poskytování pečovatelských služeb občanům obce v roce 2019 ze strany Res vitae, z.s. schválila obec NI transfer ve výši 12.000,- Kč.  
 2. Na celoroční činnost Tělovýchovné jednoty Baník Pila, z.s. schválila obec NI transfer ve výši 75.000,- Kč.                                                                                         Smlouva o poskytnutí příspěvku (pdf)
 3. Na celoroční činnost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pila, pobočný spolek s dětmi a mládeží schválila obec NI transfer ve výši 50.000,- Kč.
  Smlouva o poskytnutí příspěvku (pdf)        
 4. Formou slev poskytla obec zvýhodněnou službu odvozu komunálního odpadu samostatně žijícím seniorům. Celková výše podpory 6888,- Kč.   
 5. Sada sportovních pohárů: 2.500,- Kč. Fotbalový turnaj Memoriál O. Ozoma (20. 7. 2019). Pořadatel a příjemce TJ Baník Pila, z.s.
 6. Sada sportovních pohárů: 2.000,- Kč. Nohejbalový turnaj trojic (3. 8. 2019). Pořadatel a příjemce K. Svoboda.  
 7. Na provoz Sociálně terapeutických dílen pro zdravotně a mentálně postižené pokytla obec Farní charitě Karlovy Vary finanční dar ve výši 8.000,- Kč.                       

2018

 1. Na poskytování pečovatelských služeb občanům obce v roce 2018 ze strany Res vitae, z.s. schválila obec NI transfer ve výši 12.000,- Kč.                                        Smlouva o poskytnutí příspěvku (pdf)
 2. Na celoroční činnost Tělovýchovné jednoty Baník Pila, z.s. schválila obec NI transfer ve výši 75.000,- Kč.
  Smlouva o poskytnutí příspěvku (pdf)
 3. Na celoroční činnost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pila, pobočný spolek s dětmi a mládeží schválila obec NI transfer ve výši 50.000,- Kč.
  Smlouva o poskytnutí příspěvku (pdf)
 4. Formou slev poskytla obec zvýhodněnou službu odvozu komunálního odpadu samostatně žijícím seniorům. Celková výše podpory 5.903,- Kč.
 5. Sada sportovních pohárů: 2.500,- Kč. Fotbalový turnaj Memoriál O. Ozoma (21. 7. 2018). Pořadatel a příjemce TJ Baník Pila.
 6. Sada sportovních pohárů: 2.000,- Kč. Nohejbalový turnaj trojic (4. 8. 2018). Pořadatel a příjemce K. Svoboda.
 7. Na mimoškolní činnost pilských žáků v ZŠ Kolová schválila obec NI transfer jejímu zřizovateli - obci Kolová.                                                                                   Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku (pdf)

2017

 1. Formou slev poskytla obec zvýhodněnou službu odvozu komunálního odpadu samostatně žijícím seniorům. Celková výše podpory 4.671,- Kč.
   
 2. Na celoroční činnost Tělovýchovné jednoty Baník Pila, z.s. schválila obec NI transfer ve výši 60.000,- Kč.
  Smlouva o poskytnutí příspěvku (pdf) zveřejněna dne 20. 2. 2017
   
 3. Na celoroční činnost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pila, pobočný spolek s dětmi a mládeží schválila obec NI transfer ve výši 30.000,- Kč.
  Smlouva o poskytnutí příspěvku (pdf) zveřejněna dne 15. 2. 2017
   
 4. Sada sportovních pohárů: 3.000,- Kč. Fotbalový turnaj Memoriál O. Ozoma (15. 7. 2017). Pořadatel a příjemce TJ Baník Pila.
   
 5. Sada sportovních pohárů a věcné ceny: 3.914,- Kč. Nohejbalový turnaj trojic (29. 7. 2017). Pořadatel a příjemce K. Svoboda.

2016

 1. Formou slev poskytla obec zvýhodněnou službu odvozu komunálního odpadu samostatně žijícím seniorům. Celková výše podpory 5.700,- Kč.
   
 2. Obec zorganizovala humanitární sbírku pro Diakonii Broumov (27. 2.  a 10. 9. 2016). Poděkování  Diakonie Broumov (pdf).
   
 3. Na celoroční činnost TJ Baník Pila, z.s. schválila obec NI transfer ve výši 55.000,- Kč.
  Smlouva o poskytnutí příspěvku (pdf)
   
 4. Na celoroční činnost SDH Pila s dětmi a mládeží schválila obec NI transfer ve výši 20.000,- Kč.
  Smlouva o poskytnutí příspěvku (pdf)
   
 5. Sada sportovních pohárů: 2.000,- Kč. Fotbalový turnaj Memoriál O. Ozoma (16. 7. 2016). Pořadatel a příjemce TJ Baník Pila.
   
 6. Sada sportovních pohárů: 1.000,- Kč. Nohejbalový turnaj trojic (30. 7. 2016). Pořadatel a příjemce K. Svoboda.