Obsah

Dotace

2018

Obec Pila přijala z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje účelovou investiční dotaci ve výši 202.000,- Kč na realizaci akce "Pila, chodník podél III/208 7 - V. etapa".

Veřejnoprávní smlouva na úřední desce Karlovarského kraje.

2017

Obec Pila přijala z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje účelovou investiční dotaci ve výši 150.000,- Kč na realizaci akce "Pila, chodník podél III/208 7 - V. etapa".

Na základě žádosti obce schválil Karlovarský kraj změnu účelu využití dotace na akci "Opravy místních komunikací v obci Pila".

Obec Pila přijala z rozpočtu Karlovarského kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 18.452,- Kč na věcné vybavení JSDH Pila.