Obsah

Obec pomáhá

Obec Pila krom toho, že pravidelně podporuje materiálně, finančně a organizačně místní kulturní, společenské a sportovní dění, spravuje systém finančního zvýhodnění odpadových služeb pro samostatně žijící seniory a myslí na jejich životní jubilea, ve svém rozpočtu též vyčleňuje prostředky na sociální a humanitární pomoc a na podporu zájmové, sportovní a vědecké činnosti především dětí a mládeže, též místních zájmových sdružení.

2021

 1. Na celoroční činnost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pila, pobočný spolek s dětmi a mládeží schválila obec NI transfer ve výši 50.000,- Kč.
 2. Na roční provoz zapsaného spolku Když pes pomáhá žít - Canisterapie Stránský schválila obec NI transfer ve výši 5.000,- Kč.
 3. Na celoroční činnost Tělovýchovné jednoty Baník Pila, z.s. schválila obec NI transfer ve výši 75.000,- Kč
 4. Formou slev poskytla obec zvýhodněnou službu odvozu komunálního odpadu samostatně žijícím seniorům. Celková výše podpory 4.775,- Kč.
 5. Na celoroční činnost Spolku Pomocné ruce ZŠ Kolová, z.s. s dětmi při ZŠ Kolová schválila obec NI transfer ve výši 5.000,- Kč.
 6. Na provoz Sociálně terapeutických dílen pro zdravotně a mentálně postižené pokytla obec Farní charitě Karlovy Vary finanční dar ve výši 2.000,- Kč.

2020

 1. Na poskytování pečovatelských služeb občanům obce v roce 2020 ze strany Res vitae, z.s. schválila obec NI transfer ve výši 12.000,- Kč.
 2. Na celoroční činnost Tělovýchovné jednoty Baník Pila, z.s. schválila obec NI transfer ve výši 75.000,- Kč
 3. Na celoroční činnost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pila, pobočný spolek s dětmi a mládeží schválila obec NI transfer ve výši 50.000,- Kč.
 4. Na roční provoz zapsaného spolku Když pes pomáhá žít - Canisterapie Stránský schválila obec NI transfer ve výši 5.000,- Kč.
 5. Formou slev poskytla obec zvýhodněnou službu odvozu komunálního odpadu samostatně žijícím seniorům. Celková výše podpory 8.028,- Kč.
 6. Na materiální zajištění dobrovolnického šití roušek a distribuce dezinfekce svým občanům poskytla obec částku 7.933,- Kč.
 7. Na pořádání kulturních a společenských akcí nájemci KD Pilská hospoda schválila obec NI transfer ve výši 30.000,- Kč.
 8. Formou dárkových poukazů v celkové hodnotě 22.200,- Kč obdarovala obec své jubilující občany.

2019

 1. Na poskytování pečovatelských služeb občanům obce v roce 2019 ze strany Res vitae, z.s. schválila obec NI transfer ve výši 12.000,- Kč.  
 2. Na celoroční činnost Tělovýchovné jednoty Baník Pila, z.s. schválila obec NI transfer ve výši 75.000,- Kč.                                                                                         Smlouva o poskytnutí příspěvku (pdf)
 3. Na celoroční činnost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pila, pobočný spolek s dětmi a mládeží schválila obec NI transfer ve výši 50.000,- Kč.
  Smlouva o poskytnutí příspěvku (pdf)        
 4. Formou slev poskytla obec zvýhodněnou službu odvozu komunálního odpadu samostatně žijícím seniorům. Celková výše podpory 6888,- Kč.   
 5. Sada sportovních pohárů: 2.500,- Kč. Fotbalový turnaj Memoriál O. Ozoma (20. 7. 2019). Pořadatel a příjemce TJ Baník Pila, z.s.
 6. Sada sportovních pohárů: 2.000,- Kč. Nohejbalový turnaj trojic (3. 8. 2019). Pořadatel a příjemce K. Svoboda.  
 7. Na provoz Sociálně terapeutických dílen pro zdravotně a mentálně postižené pokytla obec Farní charitě Karlovy Vary finanční dar ve výši 8.000,- Kč.                       

2018

 1. Na poskytování pečovatelských služeb občanům obce v roce 2018 ze strany Res vitae, z.s. schválila obec NI transfer ve výši 12.000,- Kč.                                        Smlouva o poskytnutí příspěvku (pdf)
 2. Na celoroční činnost Tělovýchovné jednoty Baník Pila, z.s. schválila obec NI transfer ve výši 75.000,- Kč.
  Smlouva o poskytnutí příspěvku (pdf)
 3. Na celoroční činnost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pila, pobočný spolek s dětmi a mládeží schválila obec NI transfer ve výši 50.000,- Kč.
  Smlouva o poskytnutí příspěvku (pdf)
 4. Formou slev poskytla obec zvýhodněnou službu odvozu komunálního odpadu samostatně žijícím seniorům. Celková výše podpory 5.903,- Kč.
 5. Sada sportovních pohárů: 2.500,- Kč. Fotbalový turnaj Memoriál O. Ozoma (21. 7. 2018). Pořadatel a příjemce TJ Baník Pila.
 6. Sada sportovních pohárů: 2.000,- Kč. Nohejbalový turnaj trojic (4. 8. 2018). Pořadatel a příjemce K. Svoboda.
 7. Na mimoškolní činnost pilských žáků v ZŠ Kolová schválila obec NI transfer jejímu zřizovateli - obci Kolová.                                                                                   Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku (pdf)