Obsah

Dotace

 

2022

Obec Pila přijala z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje účelovou investiční dotaci ve výši 250.000,- Kč na realizaci akce "Pila, výstavba multifunkčního hřiště". Veřejnoprávní smlouva na úřední desce Karlovarského kraje.

Obec Pila přijala z rozpočtu Karlovarského kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 18.000,- Kč na věcné vybavení JSDH Pila (motorová pila) a 27.000,- Kč na věcné vybavení JSDH Pila (zásahové obleky). Veřejnoprávní smlouvy na úřední desce Karlovarského kraje.

2021

Obec Pila přijala z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje účelovou investiční dotaci ve výši 263.529,- Kč na realizaci akce "Pila, rekonstrukce komunikace na p.p.č. 147". Veřejnoprávní smlouva na úřední desce Karlovarského kraje.

Obec Pila přijala z rozpočtu Karlovarského kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 113.000,- Kč na věcné vybavení JSDH Pila. Veřejnoprávní smlouva na úřední desce Karlovarského kraje.

2020

Obec Pila přijala z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje účelovou investiční dotaci ve výši 277.337,- Kč na realizaci akce "Pila, rekonstrukce části přízemí OÚ Pila". Veřejnoprávní smlouva na úřední desce Karlovarského kraje.

Obec Pila přijala z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje účelovou investiční dotaci ve výši 95.570,- Kč na realizaci akce "Pila, rekonstrukce komunikace na p.p.č. 373". Veřejnoprávní smlouva na úřední desce Karlovarského kraje.

2019

Obec Pila přijala z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje účelovou investiční dotaci ve výši 222.590,- Kč na realizaci akce "Pila, rekonstrukce místní komunikace".

Veřejnoprávní smlouva na úřední desce Karlovarského kraje.

2018

Obec Pila přijala z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje účelovou investiční dotaci ve výši 202.000,- Kč na realizaci akce "Pila, chodník podél III/208 7 - V. etapa".

Veřejnoprávní smlouva na úřední desce Karlovarského kraje.

2017

Obec Pila přijala z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje účelovou investiční dotaci ve výši 150.000,- Kč na realizaci akce "Pila, chodník podél III/208 7 - V. etapa".

Na základě žádosti obce schválil Karlovarský kraj změnu účelu využití dotace na akci "Opravy místních komunikací v obci Pila".

Obec Pila přijala z rozpočtu Karlovarského kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 18.452,- Kč na věcné vybavení JSDH Pila.