Obsah

Dotace

 

2022

Obec Pila přijala z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje účelovou investiční dotaci ve výši 250.000,- Kč na realizaci akce "Pila, výstavba multifunkčního hřiště". Veřejnoprávní smlouva na úřední desce Karlovarského kraje.

Obec Pila přijala z rozpočtu Karlovarského kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 18.000,- Kč na věcné vybavení JSDH Pila (motorová pila) a 27.000,- Kč na věcné vybavení JSDH Pila (zásahové obleky). Veřejnoprávní smlouvy na úřední desce Karlovarského kraje.

2021

Obec Pila přijala z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje účelovou investiční dotaci ve výši 263.529,- Kč na realizaci akce "Pila, rekonstrukce komunikace na p.p.č. 147". Veřejnoprávní smlouva na úřední desce Karlovarského kraje.

Obec Pila přijala z rozpočtu Karlovarského kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 113.000,- Kč na věcné vybavení JSDH Pila. Veřejnoprávní smlouva na úřední desce Karlovarského kraje.

2020

Obec Pila přijala z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje účelovou investiční dotaci ve výši 277.337,- Kč na realizaci akce "Pila, rekonstrukce části přízemí OÚ Pila". Veřejnoprávní smlouva na úřední desce Karlovarského kraje.

Obec Pila přijala z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje účelovou investiční dotaci ve výši 95.570,- Kč na realizaci akce "Pila, rekonstrukce komunikace na p.p.č. 373". Veřejnoprávní smlouva na úřední desce Karlovarského kraje.