Obsah

Zpět

Oznámení OÚ Pila o zveřejňování rozpočtových dokumentů

V souladu s ustanovením zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění jsou následující rozpočtové dokumenty zveřejněny v elektronické podobě na těchto internetových stránkách obce v sekci Povinné informace/Rozpočet.

  • Střednědobý výhled rozpočtu (vč. návrhu)
  • Rozpočet pro příslušný kalendářní rok (vč. návrhu)
  • Rozpočtová opatření
  • Závěrečný účet za příslušný kalendářní rok včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce (vč. návrhu)

V listinné podobě jsou dokumenty k dispozici včetně příloh na OÚ Pila.

Vyvěšeno: 3. 1. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět