Obsah

Územní plán obce

Dne 19. 11. 2019 byl na veřejném zasedání zastupitelstva obce Pila vydán nový územní plán obce - Územní plán Pila. Ten nabyl účinnosti dne 5. 12. 2019.

Územní plán Pila

Územní plán Pila - text Staženo: 568x | 13.01.2020

Výkres základního členění území Staženo: 498x | 13.01.2020

Hlavní výkres Staženo: 750x | 13.01.2020

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 319x | 13.01.2020

Koncepce veřejné infrastruktury - dopravní infrastruktura Staženo: 275x | 13.01.2020

Koncepce veřejné infrastruktury - technická infrastruktura Staženo: 326x | 13.01.2020

Koordinační výkres Staženo: 314x | 13.01.2020

Výkres širších vztahů Staženo: 274x | 13.01.2020

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 294x | 13.01.2020

Schéma územního systému ekologické stability Staženo: 272x | 13.01.2020

Stránka

  • 1