Územní plán obce

Dne 19. 11. 2019 byl na veřejném zasedání zastupitelstva obce Pila vydán nový územní plán obce - Územní plán Pila. Ten nabyl účinnosti dne 5. 12. 2019.

Územní plán Pila

Územní plán Pila - text

PILA-UP-00-TEXT-Anonymizovany.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,66 MB
Staženo: 782×
Vloženo: 13. 1. 2020

Výkres základního členění území

PILA-UP-01-ZCU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 460,72 kB
Staženo: 660×
Vloženo: 13. 1. 2020

Hlavní výkres

PILA-UP-02-HLV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 631,21 kB
Staženo: 975×
Vloženo: 13. 1. 2020

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

PILA-UP-03-VPZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 380,65 kB
Staženo: 424×
Vloženo: 13. 1. 2020

Koncepce veřejné infrastruktury - dopravní infrastruktura

PILA-UP-04-KDI.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 813,74 kB
Staženo: 387×
Vloženo: 13. 1. 2020

Koncepce veřejné infrastruktury - technická infrastruktura

PILA-UP-05-KTI.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 602,58 kB
Staženo: 425×
Vloženo: 13. 1. 2020

Koordinační výkres

PILA-UP-06-KOV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,39 MB
Staženo: 435×
Vloženo: 13. 1. 2020

Výkres širších vztahů

PILA-UP-07-SVZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,63 MB
Staženo: 376×
Vloženo: 13. 1. 2020

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

PILA-UP-08-ZPF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 683,35 kB
Staženo: 404×
Vloženo: 13. 1. 2020

Schéma územního systému ekologické stability

PILA-UP-09-USES.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,32 MB
Staženo: 376×
Vloženo: 13. 1. 2020