Obsah

Územní plán obce

Dne 19. 11. 2019 byl na veřejném zasedání zastupitelstva obce Pila vydán nový územní plán obce - Územní plán Pila. Ten nabyl účinnosti dne 5. 12. 2019.

Územní plán Pila

Územní plán Pila - text Staženo: 413x | 13.01.2020

Výkres základního členění území Staženo: 381x | 13.01.2020

Hlavní výkres Staženo: 597x | 13.01.2020

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 236x | 13.01.2020

Koncepce veřejné infrastruktury - dopravní infrastruktura Staženo: 209x | 13.01.2020

Koncepce veřejné infrastruktury - technická infrastruktura Staženo: 234x | 13.01.2020

Koordinační výkres Staženo: 232x | 13.01.2020

Výkres širších vztahů Staženo: 202x | 13.01.2020

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 220x | 13.01.2020

Schéma územního systému ekologické stability Staženo: 198x | 13.01.2020

Stránka

  • 1