Obsah

Územní plán obce

Dne 19. 11. 2019 byl na veřejném zasedání zastupitelstva obce Pila vydán nový územní plán obce - Územní plán Pila. Ten nabyl účinnosti dne 5. 12. 2019.

Územní plán Pila

Územní plán Pila - text Staženo: 299x | 13.01.2020

Výkres základního členění území Staženo: 284x | 13.01.2020

Hlavní výkres Staženo: 446x | 13.01.2020

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 187x | 13.01.2020

Koncepce veřejné infrastruktury - dopravní infrastruktura Staženo: 154x | 13.01.2020

Koncepce veřejné infrastruktury - technická infrastruktura Staženo: 176x | 13.01.2020

Koordinační výkres Staženo: 180x | 13.01.2020

Výkres širších vztahů Staženo: 153x | 13.01.2020

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 174x | 13.01.2020

Schéma územního systému ekologické stability Staženo: 148x | 13.01.2020

Stránka

  • 1