Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce  má 7 členů. Starosta obce pracuje jako uvolněný zastupitel. Ostatní zastupitelé jsou neuvolnění.

  • Mgr. Stanislav Hoffman - Pilští nezávislí
  • Zuzana Horáková Mäsárová - Pilští nezávislí
  • Ladislav Matoušek - Pilští nezávislí
  • Jakub Plic - Pilští nezávislí
  • Ladislav Šeda - Pilští nezávislí
  • Ing. Naděžda Šedová - Pilští nezávislí
  • Jana Trenková - Pilští nezávislí

Starosta obce: Mgr. Stanislav Hoffman

Místostarostka: Zuzana Horáková Mäsárová

Kontrolní výbor: 
Ladislav Šeda - předseda

 J. Hibler, M. Zapletal
 

Finanční výbor: 
Ing. Naděžda Šedová - předsedkyně

J. Plic, H. Šedová
 

Sportovní výbor: 
Ladislav Matoušek - předseda 

 A. Matoušková, St. Hoffman
 

Kulturní výbor: 
Jana Trenková - předsedkyně

 Z. Horáková Mäsárová, H. Mandzuková