Obec pomáhá

Obec Pila krom toho, že pravidelně podporuje materiálně, finančně a organizačně místní kulturní, společenské a sportovní dění, myslí na životní jubilea seniorů, ve svém rozpočtu též vyčleňuje prostředky na sociální a humanitární pomoc a na podporu zájmové, sportovní a případné vědecké činnosti především dětí a mládeže, též místních zájmových sdružení.

2024

 • Na činnost Základní školy Kolová (II. pol. šk. roku 2023/2024) schválila obec NI transfer ve výši 31.500,- Kč.
 • Na celoroční sportovní činnost T. Novotnému schválila obec příspěvek 10.000,- Kč.
 • Na roční provoz zapsaného spolku Když pes pomáhá žít - Canisterapie Stránský schválila obec NI transfer ve výši 10.000,- Kč.
 • Na celoroční činnost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pila, pobočný spolek s dětmi a mládeží schválila obec NI transfer ve výši 50.000,- Kč.
 • Na celoroční činnost Tělovýchovné jednoty Baník Pila, z.s. schválila obec NI transfer ve výši 80.000,- Kč

2023

 • Formou dárkových poukazů v celkové hodnotě 21.000,- Kč obdarovala obec své jubilující občany.
 • Zajištění prostor a věcných cen: 2.100,- Kč. Pingpongový vánoční turnaj (26. 12. 2023). Pořadatel a příjemce B. Adamovic.
 • Na činnost Základní školy Kolová schválila obec NI transfer ve výši 31.500,- Kč.
 • Věcné ceny: 2.982,- Kč. Nohejbalový turnaj trojic (5. 8. 2023). Pořadatel a příjemce K. Svoboda.  
 • Na celoroční sportovní činnost T. Novotnému schválila obec příspěvek 10.000,- Kč.
 • Na roční provoz zapsaného spolku Když pes pomáhá žít - Canisterapie Stránský schválila obec NI transfer ve výši 10.000,- Kč.
 • Na celoroční činnost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pila, pobočný spolek s dětmi a mládeží schválila obec NI transfer ve výši 50.000,- Kč.
 • Na celoroční činnost Tělovýchovné jednoty Baník Pila, z.s. schválila obec NI transfer ve výši 85.000,- Kč

2022

 • Formou dárkových poukazů v celkové hodnotě 23.400,- Kč obdarovala obec své jubilující občany.
 • Věcné ceny: 3.000,- Kč. Nohejbalový turnaj trojic (6. 8. 2022). Pořadatel a příjemce K. Svoboda.  
 • Obec poskytla své ubytovací kapacity 10 osobám uprchnuvším z Ruskem napadené Ukrajiny.
 • Na pomoc osobám postiženým ruskou agresí na Ukrajině poskytla obec prostřednictvím organizace Člověk v tísni, o.p.s. finanční dar ve výši 30.000,- Kč.
 • Na provoz Sociálně terapeutických dílen pro zdravotně a mentálně postižené pokytla obec Farní charitě Karlovy Vary finanční dar ve výši 30.000,- Kč.
 • Na roční provoz zapsaného spolku Když pes pomáhá žít - Canisterapie Stránský schválila obec NI transfer ve výši 5.000,- Kč.
 • Na celoroční činnost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pila, pobočný spolek s dětmi a mládeží schválila obec NI transfer ve výši 50.000,- Kč.
 • Na celoroční činnost Tělovýchovné jednoty Baník Pila, z.s. schválila obec NI transfer ve výši 75.000,- Kč

2021

 1. Na celoroční činnost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pila, pobočný spolek s dětmi a mládeží schválila obec NI transfer ve výši 50.000,- Kč.
 2. Na roční provoz zapsaného spolku Když pes pomáhá žít - Canisterapie Stránský schválila obec NI transfer ve výši 5.000,- Kč.
 3. Na celoroční činnost Tělovýchovné jednoty Baník Pila, z.s. schválila obec NI transfer ve výši 75.000,- Kč
 4. Formou slev poskytla obec zvýhodněnou službu odvozu komunálního odpadu samostatně žijícím seniorům. Celková výše podpory 4.775,- Kč.
 5. Na celoroční činnost Spolku Pomocné ruce ZŠ Kolová, z.s. s dětmi při ZŠ Kolová schválila obec NI transfer ve výši 5.000,- Kč.
 6. Na provoz Sociálně terapeutických dílen pro zdravotně a mentálně postižené pokytla obec Farní charitě Karlovy Vary finanční dar ve výši 2.000,- Kč.
 7. Formou dárkových poukazů v celkové hodnotě 21.600,- Kč obdarovala obec své jubilující občany.

2020

 1. Na poskytování pečovatelských služeb občanům obce v roce 2020 ze strany Res vitae, z.s. schválila obec NI transfer ve výši 12.000,- Kč.
 2. Na celoroční činnost Tělovýchovné jednoty Baník Pila, z.s. schválila obec NI transfer ve výši 75.000,- Kč
 3. Na celoroční činnost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pila, pobočný spolek s dětmi a mládeží schválila obec NI transfer ve výši 50.000,- Kč.
 4. Na roční provoz zapsaného spolku Když pes pomáhá žít - Canisterapie Stránský schválila obec NI transfer ve výši 5.000,- Kč.
 5. Formou slev poskytla obec zvýhodněnou službu odvozu komunálního odpadu samostatně žijícím seniorům. Celková výše podpory 8.028,- Kč.
 6. Na materiální zajištění dobrovolnického šití roušek a distribuce dezinfekce svým občanům poskytla obec částku 7.933,- Kč.
 7. Na pořádání kulturních a společenských akcí nájemci KD Pilská hospoda schválila obec NI transfer ve výši 30.000,- Kč.
 8. Formou dárkových poukazů v celkové hodnotě 22.200,- Kč obdarovala obec své jubilující občany.